MeFiGo vzw  ©2007 - 2016  Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid

fietsen in de Mechelse regio

laatste update: 3/3/16

Mefigo VZW besteedt veel aandacht aan de samenstelling van haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo juist en actueel mogelijk is. Desondanks kan Mefigo VZW niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Mefigo VZW behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Mefigo VZW kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, en/of uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op het computersysteem. 

    Foto’s, illustraties en tekeningen mogen niet gekopieerd worden.

    

    Teksten van de website mogen gebruikt worden mits bronvermelding.

    

    Documenten die Mefigo VZW als download aanbiedt,

    mogen vrij gebruikt worden.